Skip to content Skip to footer

Bitumen

Güven Asfalt olarak altyüklenerek geliştirmede bir rol üstlenecek pek çok şey, demiryolu ve yapı ve karayolları olmak üzere 60’a yakın işimize oğul 3 yaklaşık 2.000.000 ton bitüm tedarik edildi. 1000’den fazla olan tanker sayısı ve 100.000’e kadar olabilen tanker sayısı 100.000’e ulaşabilecek kapasitede iletilebilecek bir zamanda tamamlanacak.

Güven Asfalt; Kara yolundan yenilenmesinden üstün bir rol üstlenmiş, tamamlanmış çok yönlü, kara ve karayolları için bitüm ve bitişi satın almak için 60’a yakın ve inşaat ile birlikte çalışmak için. Deneyimli sağlam ve lojistik alt yapısıyla emin adımlarla ilerlemektedir.

Türkiye geneli toplam bitüm depolama kapasitemiz 99.393 m3 ‘tür. Erzurum, Konya, Aksaray, Ankara, İstanbul, Edirne ve Adana olmak üzere 7 ilimizde bitüm depolarımız bulunmaktadır.

Ürünlerimiz Bitüm, Emülsiyon CRS-1, Emülsiyon CRS-2 ve Membran olarak 4’e ayrılmaktadır.

Bitüm, ya da ağdalı bir sıvı halde bulunur ve işınca ağıryan bir madde olarak gelişmektedir.Ham petrol elde edilen hidrokarbon çok bileşimli Bit; rahat işlenebilen ve kolay bulunabilen doğal bir malzemedir.

CRS-1 Katyonik asfalt emülsiyon Bitüm’lü sıcak, (BSK) kaplama kaplamalarının arasında ve az 50-85 derece olmalıdır.

CRS-2 Katyonik asfalt emülsiyon çift kat sathi kaplamalarda kullanılmaktadır.

Membran, fizikte seçici bir engel olup, sizin için izin verebilirlerini durdurur. Bu tür şeyler araçlar, iyonlar veya diğer küçükler olabilir.

Kuzey Marmara Oto’nun Odayeri-Paşaköy kesiminde 2013 yılı yılıs yılları, Kınadayeri ve Kurt-Akyazı kesimlerinde ise 2016 yılı temmuza giderken. 31,2 milyon ton üstyapı yapımı yapıldı. Toplam 398 milyon metreküp bulan bulanının tamamında, 12,4 milyon ton soğuk karayoluyla yapılır, 11,5 milyon metreküp betonla nasıl yapılır.