Skip to content Skip to footer
Airplane at sunset - back lit

Havacılık

Kalyon Holding ve Güven Holding çatısı altındaki tüm şirketlerin her kademesine işlemiş, tüm çalışanlarımız tarafından eksiksiz benimsenmiş ve tüm faaliyetlerimize yön veren değerlerimiz, kurum kültürümüzün temelini oluşturuyor. Bu değerlere hepimiz yürekten inanıyor, paylaşıyor ve her zaman sahip çıkıyoruz. Kalyon&Güven iş birliğiyle yapılan değerlerimizi özel yolcu taşımacılığı hizmetimizle faydaya dönüştürüyoruz. Mükemmelliğin sırrının titizlikte saklı olduğuna inanıyor, deneyimin yenilik ve inovasyonla harmanlandığı şirket yapımızda; güçlü bir organizasyon, verimli ekip çalışması ve güven odaklı yaklaşımımız ile mükemmeli sunmak için her detaya önem veriyoruz. Dürüstlük, adalet ve saygı dünden bugüne işleyişimizin temeli, yolculuğumuzun pusulası oldu. Müşteri, çalışan ve iş ortaklarımızla ilişkilerimizde dürüstlük ve şeffaflığa öncelik veriyor; sosyal, kültürel ve politik değerlere saygı duyuyoruz. İnsan kaynağımız, bizim en büyük sermayemiz ve üretim kalitemizin belirleyicisidir. Bu bilinçle kaliteli insan gücünü grubumuza kazandırmak, çalışanlarımızın verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkan tanımak ve güçlü iş birliğinin hakim olduğu bir çalışma ortamı sunmak her zaman önceliğimiz olduğuna inanıyoruz. Değişen dünyaya ve müşterilerimizin beklentisine en uygun hizmeti sunabilmek için bilgimizi, teknolojimizi ve hizmetlerimizi sürekli olarak güncelliyoruz. Yeni fikirleri ilgiyle karşılıyor, eski alışkanlıkları sürekli sorguluyor, değişimden korkmuyoruz.