Skip to content Skip to footer

Bitüm

Güven Asfalt olarak ülkemizin alt yapı geliştirme projelerinde önemli bir rol üstlenerek pek çok havaalanı, otoyol ve karayolları başta olmak üzere 60’a yakın iş ortağımıza son 3 yılda yaklaşık 2.000.000 ton bitüm tedarik edilmiştir. 1000’den fazla deneyimli personeli, 300’e yaklaşan tanker sayısı ve 100.000 m3’e ulaşan depolama kapasitesi ile projelerin zamanında tamamlanmasını sağlamıştır.

Güven Asfalt; ülkemiz karayollarının yenilenmesi sürecinde üstün bir rol üstlenmiş, bununla beraber pek çok havaalanı, otoyol ve karayolları projelerinde bitüm ve asfalt emisyonu tedarik ederek 60’a yakın yol ve inşaat firması ile birlikte çalışmaktadır. Deneyimli kadrosu ve güçlü lojistik alt yapısıyla emin adımlarla ilerlemektedir.

Türkiye geneli toplam bitüm depolama kapasitemiz 99.393 m3 ‘tür. Erzurum, Konya, Aksaray, Ankara, İstanbul, Edirne ve Adana olmak üzere 7 ilimizde bitüm depolarımız bulunmaktadır.

Ürünlerimiz Bitüm, Emülsiyon CRS-1, Emülsiyon CRS-2 ve Membran olarak 4’e ayrılmaktadır.

Bitüm, katı ya da çok ağdalı bir sıvı halinde bulunmakta ve ısıtılınca yumuşayan bir madde olarak işlenmektedir.Ham petrolden elde edilen hidrokarbon bileşimli Bitüm; rahat işlenebilen ve kolay bulunabilen doğal bir malzemedir.

CRS-1 Katyonik asfalt emülsiyon Bitüm’lü sıcak karışım, (BSK) asfalt yapımında tabakalar arasında yapışma ve püskürtme sıcaklıgının en az 50-85 derece arasında olması gerekmektedir.

CRS-2 Katyonik asfalt emülsiyon çift kat sathi kaplamalarda kullanılmaktadır.

Membran, fizikte seçici bir engel olup bazı şeylerin geçmesine izin verirken diğerlerini durdurur. Bu tür şeyler moleküller, iyonlar veya diğer küçük parçacıklar olabilir.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Odayeri-Paşaköy kesiminde çalışmalara 2013 yılı mayıs ayında, Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı kesimlerinde ise 2016 yılı temmuz ayında başlandı. 31,2 milyon ton üstyapı imalatı yapıldı. Toplam uzunluğu 398,4 kilometreyi bulan projenin tamamında, yaklaşık 12,4 milyon ton sıcak asfalt serildi, 18,8 milyon ton soğuk karışım imalatı yapıldı, 11,5 milyon metreküp beton kullanıldı.