Skip to content Skip to footer
mpkmp

Eğitim

Ekonomik açıdan eğitim, beşeri sermaye demektir. Donanımlı bir insan gücümüz varsa kaynaklarımızı daha verimli, isabetli ve adaletli bir şekilde kullanabiliriz.

Teknofen Koleji bünyesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim kademeleri bulunmaktadır. Anaokulu ‘bilgiye giden yol meraktan geçer’ ilkesiyle çocukların merak duygularını geliştirmek öğrenme konusundaki motivasyonlarını yükseltmek ve onlara öğrenme heyecanı aşılamak temel amacımızdır. İlkokulda ‘hayata hazırlar’ ilkesinden hareketle 21 . yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirme hedefi doğrultusunda öğrencilerimiz için eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, yenilikçilik, işbirliği, iletişim kurma, bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, bilgi teknolojileri okuryazarlığı, girişimcilik, öz yönetim, kültürler arası etkileşim, liderlik, güvenirlilik ve sorumluluk esaslarına göre yetiştiriyoruz.

Ortaokulda ise eğitim dünyasındaki yeni gelişmeleri yakından takip eden ve bu gelişmeler ışığında sürekli güncellenen ortaokul eğitimimiz ile akademik başarının önündeki engelleri kaldırıyoruz. Ulusal sınavlardaki başarıların yanı sıra bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da varlık gösteren öğrenciler yetiştiriyoruz. Teknofen koleji, hayata değer katacak ürünler ortaya koyabilecek nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Güven Holding olarak ana sınıfından üniversiteye kadar ülkemizin geleceğine katkıda bulunmak için Ankara Bilim Üniversitesini başkentimize ve ülkemize kazandırdık. Üniversitemizin amacı  sürdürülebilir kalkınmayı  bireysel ve kurumsal düzeyde yaygınlaştıracak bilinç ve kültürü geliştirmek; bu manada, ülkemiz ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek; çevre, ekonomik hedefler ve insan niteliği itibariyle yüksek verimlilik standart ve uygulamaları belirlemekle mükellef bir sivil toplum örgütü olan Türkiye Verimlilik Vakfı ve Güven Holding tarafından; bu temel strateji ve hedefler doğrultusunda kurulmuş bir vakıf üniversitedir.